Akışkan Yataklı Kurutucu

Akışkan yatak, belli boyutlardaki katı taneciklerin sıvı gibi davrandıkları duruma verilen isimdir. Bu durum, basınçlı bir gazın, ortamı oluşturan katı tanecikler arasından geçmesiyle oluşur. Bu durumda katılar sıvı karakteristiği göstermeye başlar. Ayrıca taneciklerin elemental yapısını değişmeden, yoğunlukları azalır.
Akışkan yataklı kurutucu: Prensip olarak sıcak hava ile ürünün temas etmesi sağlanarak kurutma gerçekleşir. Kinemak Makine Akışkan Yataklı Kurutucuları istenilen kurutma oranları sağlarken ısıya duyarlı ürünlerin bozulmaması için gerekli ısı transfer katsayıları hesaplanarak tasarlanmıştır. Süreçler tek bir adımda yapılabilirken çok kademeli işlem kurutma parçası olarakta dizayn edilebilir.

Akışkan yataklarda kullanılan basınçlı gaz, oratama genelde bir dağıtıcı üzerinden verilir. Dağıtıcı üzerinde bulunan birçok açıklık, gazın ortama homojen olarak dağılmasını sağlar. Dağıtıcıdan çıkan gaz, yatak boyunca ilerleyerek, yerçekimine karışı taneciklere kuvvet uygular. Eğer tanecikler üzerindeki nem uzaklaştırılmak isteniyorsa, bu işlem belirli bir sıcaklıkta gerçekleştirilir. Yatağa verilen gazın hızı üzerim durumuna göre ayarlanabilir. Gaz hızının arttırılması sonucu, bir noktada, gazın taneciklere etki ettiği kuvvet ile yerçekimi kuvveti eşit hale gelir. Bu durumda tanecikler havada asılı kalırlar.

Bazı durumlarda küçük tanecikler yatağın üst kısmından ilerleyerek ortamdan uzaklaşabilir. Bu durumda, filtrasyon ile kaçan tanecikler toplanabilir.
Kurutucular Yatak Yardımların Kinemak makina Akışkan Yataklı Kurutucuları

Mükemmel ısı transferi özellikleri
Yüksek Termal ve Kurutma Verimliliği
Tane boyut dağılımı üzerinde geliştirilmiş kontrol
Kolay Ürün Transferi ve Kolay Kontrol
Düşük bakım maliyetleri
 
Uygulamalar
Süttozu
Bebek maması
Çikolata içecekler
Boya pigmentleri
Kimyasallar
Gübre ve madencilik

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kinemak Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tüm hakları saklıdır.