Kurumsal

Her insan başta ailesi olmak üzere bir sosyal çevre içersinde yaşamaktadır. Bir insanın bu çevredeki günlük yaşamında kuralsız veya  düzensiz olması, ilişkilerine bir çok sıkıntılar getirebilir veya yaşadığı çevreye uyum sağlama güçlüğü yaşayabilir. Ayrıca kuralsız yaşamak insanın hedeflerine ulaşmasını da engeller. Güne ne zaman ve ne şekilde başlayacağı belli olmayan, işine gidiş ve gelişini düzenlemeyen, insan ilişkilerinde toplumda kabul gören standartları ve kaliteyi gözetmeyen, bulunduğu toplumda yerleşmiş olan ve refah seviyesini yükseltecek  sosyal kuralları göz ardı eden bir insanın yaşadığı mekanlarda  kendi  arzu ve isteklerine göre hareket etmesi hem normal karşılanmamakta hem de mümkün görülmemektedir.

Kurumsallaşmanın temel amacı, işletmelerin yöneticilerinden ve onların kendi becerilerine bağlı güdüm sistemi/icra yöntemlerinden,  kişilerin bağımsız hale gelmesi ve iş hayatında sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Kurumsallaşma bir şirkette yönetim gücü ve seviyesidir. Kalitedir. İtibarlıktır. Güvenilirliktir. Şeffaflıktır. Kurumun kültürüdür. Sınırsız müşteri memnuniyetidir. Bir davranış ve yaşam biçimidir. Yönetim kurulunun ve üst yönetimin ön yüzüdür. Penceresidir. Giydiği elbisesidir.

Kinemak Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tüm hakları saklıdır.