Aktuatörler

Gıda sanayiinde özellikle bekleyen tozlar için ciddi bir problem tozların akmamasıdır. Toz malzemelerle üretim yapan birçok fabrikada en çok karşılaşılan sorunlardan biri, malzemelerin stoklandığı silolardan veya bunkerlerden düzenli bir şekilde akışının sağlanamamasıdır. Doğal olarak bu durum üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesine engel olmaktadır. Silo aktivatörü , bu problemi çözmeni yanında ayrıca akışın kontrollü ve düzgün bir şekilde gerçekleşmesini de sağlamaktadır.

Aktivatör çapı 1000mm ile 5000mm arasındaki silolar için uygundur. 3 değişik ölçüde imal edilen aktivatörün seçimi malzemenin karakteristik özellikleri, istenilen boşaltım hızı, silonun büyüklüğü gibi bir çok etken dikkate alınarak yapılmaktadır.

Silo aktivatörü bir boşaltım konisi, iç kısmında yükü dengeleyen ve dağıtımı sağlayan bir iç koni, siloya bağlantıyı sağlayan ve aynı zamanda titreşimi absorbe eden süspansiyon grubu, esnekliği sağlayan özel yapıdaki lastik körük ve vibromotordan oluşmaktadır. İç kısımda bulunan yönlendirici konik malzemenin döküş ağzına yığılmasını ve sıkışması önler, böylelikle akış kolaylaşmış olur.Silo Aktivatörü balansız hareket eden bir vibromotorun yatay ve dairesel hareketleri ile titreşir. Buradaki diğer bir avantaj malzemenin homojenliğinin bozulmadan ve herhangi bir ayrışma olmadan akışın sağlanabilmesidir. Böylelikle ilk giren ilk çıkar prensibiyle çalışan DSA, alt kısmında bulunan besleyici, mikser veya bir helezon konveyöre düzgün bir şekilde malzemeyi iletmiş olur.

  • 20
  • 21
  • 22
  • 23

Kinemak Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tüm hakları saklıdır.