Membran Filtrasyon Sistemleri

Membran filtrasyon sistemleri dört ana grupta toplanır.

1) Reverse Ozmos: Ters ozmos sistemleri olarak ta bilinen 0.0001µm ile 0.001µm  arası memebran gözenek büyüklüğüne sahip sistemlerdir. Reverse ozmos sistemleri saf su üretiminden,  peynir altı suyundaki ve yağsız sütteki suyun süzülerek ürünün yoğunlaştırılması, atık suların saflaştırılması maksadı ile üretilmektedir.
İçme suyu üretiminde ve Saf su üretiminde kullanılan reverse ozmos ünitelerine çeşitli tanklar, UV sitemleri ve lambası ve depolar akuple edilmektedir.

2) Nano Filtrasyon: Gözenek büyüklüğü 0.001µm ile 0.01µm arasında olan membran sistemleridir. Peynir altı suyundaki ve yağsız sütteki su ve minerallerin uzaklaştırılması maksadı ile kullanılmaktadır.

3) Ultra Filtrasyon: Gözenek büyüklüğü 0.005µm ile  0.1µm arasında olan membranlardır. Protein ve karbonhidratların süzülmesi maksadı ile kullanılır. Yağsız sütteki ve peynir altı suyundaki protein ve laktozu ayırmakta kullanılır.

4) Mikro Filtrasyon: Gözenek büyüklüğü 0.1µm ile 1.0µm arasında olan membranlardır. Bakteriler ile bazı küçük yağ parçaları ile proteinleri süzmek maksadı ile kullanılır.

Membran filtrasyon sistemleri aşağıda belirtilen çeşitli sektörlerde de kullanılmaktadır.

Süt ve süt ürünleri :
•    Süt konsantrayonu
•    Kaymaksız süt konsantrasyonu
•    Asidik olmayan peyniraltı suyu konsantrasyonu ( 35-95 % )
•    Asidik peyniraltı suyu konsantrasyonu ( 35-95 % )
•    Protein konsantrasyonu
•    Sütten yağ alma
•    Salamura Arıtma
•    Alkali geri kazanım
•    Kasein seperasyonu

Biyoteknik / İlaç :
•    Enzim, protein, peptidler, polisakkaridlerin konsantrasyonu
•    Mikrob, virüs giderimi
•    Ters ozmoz ön arıtma
•    Hücre lysates
•    Antibiyotik filtrasyonu

Gıda :
•    Meyve suyundan protein giderimi
•    Nişasta konsantrasyonu
•    Yumurta akı konsantrasyonu
•    Jelatin konsantrasyonu
•    Bira ve şarapdan maya giderimi
•    Dekstros arıtma

Çeşitli :
•    Endotoksin giderimi
•    Polivinil alkol
•    Yapıştırıcı
•    Elektro kaplama
•    Konserve
•    Yağlı atıksu
•    Lateks
•    Pigmentler

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Kinemak Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tüm hakları saklıdır.