Siklonlar (Toz toplayıcıları)

Süt tozu üretim teknolojisinde çıkış havası ile kurutma odasından kaçan tozları çıkış bacası öncesi yakalamak için kullanılan ekipmanlardır.
Diğer endüstriyel toz toplama sistemlerinde 50 mikrona kadar olan taneciklerin tutulmasında 5m3/h ‘ten 50.000m3/h kadar üretilmektedir.
Kartuş filtrenin öncesinde kullanıldığında filtre ömrünün uzamasına da yaramaktadır. İsteğe bağlı olarak hava kilidi sayesinde sürekli olarak otomatik boşaltma yapabilmektedir.

Paralel bağlamak suretiyle çeşitli kapasite kombinasyonları da elde edilmektedir.
Yüksek parçacık yoğunluğu olan hava ve gazların temizlenmesinde kullanılır.
Optimum basınç kayıpları ile ince taneli malzemelerin ayrılaması ve toplanması amacıyla kullanılır.
Yüksek toplama verimi sağlar.
 
Çalışma Prensibi
Siklon girişinden yüksek hız ile teğet olarak siklona giren tozlu gaza, siklon konstrüksiyonu vasıtasıyla helisel bir akış formu verilerek , yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvvet ile siklon cidarlarınına yönlendirmesi sağlanır.

Siklon içindeki ani hız değişimi nedeni ile ataletini kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Bu mekanizma sonucu içerdiği tozlardan arındırılmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir. İçerisindeki uçucu kül ve kurum bulunan duman gazların içerisindeki partiküllerin tutulması ve ayrılması amacıyla ve duman gazı yıkama ve filtreleme sistemlerinde kullanılır.
Klasik siklonlar, her kapasite ve her türlü gaz için özel olarak tasarım ve imal edilir.

  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Kinemak Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tüm hakları saklıdır.